ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  OEM  ร่วมงานกับเรา   ติดต่อเรา

 
   เครื่องปรับอากาศ มาเวล พลังงานแสงอาทิตย์
    ขนาดทำความเย็น 9,000 BTU.
    
ขนาดทำความเย็น 12,000 BTU.
    
ขนาดทำความเย็น 18,000 BTU.
    ขนาดทำความเย็น 25,000 BTU.
 
   ผลการทดสอบ
    
ขนาดทำความเย็น 12,000 BTU.
  
 ขนาดทำความเย็น 25,000 BTU.
  
 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.
 
   สาระน่ารู้
    MAVELL Power OptimiZer
  
 หลักการทำงาน
  
 อุปกรณ์ร่วมระบบ
  
 อุปกรณ์ป้องกัน
    การต่อสายวงจร
    ทิศทางแดดที่เหมาะสม
  
 การติดตั้งบนหลังคา
  
 ผลลัพท์เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ
    ข้อเปรียบเทียบ
  
 จุดคุ้มทุน
    วิธีวัดค่าประหยัดพลังงาน
  
 คำถามที่พบ่อย
  
 โครงการฝึกอบรม
 
   เครื่องปรับอากาศ มาเวล
 
   แบบติดผนังเบอร์5 Fix Speed
     แบบติดผนังอินเวอร์เตอร์ PM2.5 SmartCool
     แบบติดผนังอินเวอร์เตอร์ PM2.5 SmartPlus
     แบบติดผนังอินเวอร์เตอร์ PM2.5 Smart lll
  
 แบบแขวนไต้ฝ้า Ceiling
     แบบสี่ทิศทาง Cassettle
  
 
เฉพาะแฟนคอยล์
 

MAVELL Power OptimiZer
เครื่องจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเครื่องปรับอากาศ


จุดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ทำให้ประเทศไทยมีการใช้เครื่องปรับอากาศทั้งในบ้านพักอาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ราชการ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งพลังงานที่นำมาจ่ายให้กับเครื่องปรับอากาศ เป็นพลังงานไฟฟ้ามาจากฟอสซิล เป็นส่วนใหญ่ทำให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปีเป็นจำนวนมากและทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน

ผู้ประดิษฐ์มีความคิดว่าจะทำอย่างไร เมื่อเราใช้เครื่องปรับอากาศแต่ให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากเดิม ทางหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้ามาจากฟอสซิล ซึ่งจะทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ามาจากฟอสซิลลดลงเท่ากับพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีในขณะนั้น

ลักษณะและความมุ่งหมายของ 
MAVELL Power OptimiZer
จากปัญหาดังกล่าวผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้น วิธีการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานกับเครื่องปรับอากาศ MAVELL  แต่ปัญหาของพลังงานแสงอาทิตย์คือมีเสถียรภาพไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงตกกระทบกับแผ่นเชลล์แสงอาทิตย์ เช่น ช่วงเช้า ช่วงเที่ยง ช่วงบ่าย มีเมฆบังแสง พายุฝนฟ้าคะนอง อื่นๆ ซึ่งจะทำให้ปริมาณแสงอาทิตย์ไม่สม่ำเสมอฉะนั้นจึงต้องออกแบบวงจร 
MAVELL Power OptimiZer พื่อปรับสภาพเชลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทุกช่วงสภาวะอากาศและปริมาณแสงอาทิตย์ขณะนั้น

MAVELL Power OptimiZer
 
เครื่องจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเครื่องปรับอากาศ MAVELL นี้ จะจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้ามาจากฟอสซิลในรูปแบบคู่ขนาน เมื่อเราเปิดเครื่องปรับอากาศ MAVELL MAVELL Power OptimiZer จะจ่ายพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เครื่องปรับอากาศก่อนเสมอถ้าพลังงานไม่พอจึงจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากฟอสซิลช่วยเสริม อัตราส่วนระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าจากฟอสซิลขึ้นอยู่กับปริมาณแสงอาทิตย์ในขณะนั้น การปรับอัตราส่วนผสมเป็นแบบลิเนียสม่ำเสมอไร้รอยต่อจึงทำให้การทำงานของเครื่องปรับอากาศราบเรียบมีความปลอดภัยสูง
ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากฟอสชิลแต่เครื่องปรับอากาศยังทำงานมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม

คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ
รูปที่ 1 แสดงถึงกล่องอุปกรณ์ของ
 MAVELL Power OptimiZer
รูปที่ 2 แสดงถึงตัวควบคุมของ
 MAVELL Power OptimiZer

ตามรูปที่ 1 กล่องควบคุม ① มีรูระบายอากาศ ② มีหลอดไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง ③ ขั้วต่อกับเชลล์แสงอาทิตย์ ④ ⑤ ฟิวส์ไฟทางออก ⑥ หลอดไฟแสดงสถานะไฟทางออก ⑦ ขั้วต่อไฟทางออกไปหาเครื่องปรับอากาศ⑧

ตามรูปที่ 2 ภายในกล่องควบคุม ① จะมีแผงวงจรควบคุม ⑩ ประกอบด้วยตัวประมวลผลกลาง ⑮ ตัวประมวลผลกลางนี้จะรับสัญญาณจากตัวประมวลผลไฟทางเข้า ⑪ ตัวปรับสภาพ⑫ ตัวประมวลผลไฟทางออก ⑬ โดยสัญญาณจาก ⑪ ⑫ ⑬ จะขึ้นอยู่กับประมาณแสงอาทิตย์ สภาวะการทำงานของตัวปรับสภาพ การใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ ตัวประมวลผลกลาง ⑮ จะทำหน้าที่ประมวลผลทั้งหมดแล้วส่งสัญญาณควบคุมไปที่ตัวปรับสภาพ ⑫ เพื่อให้ตัวปรับสภาพทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด วงจรจ่ายไฟแรงดันต่ำ ⑭ จะทำหน้าที่แปลงไฟจากเชลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นแรงดันต่ำแล้วจ่ายให้แผงวงจรควบคุม ⑩


บทสรุป
 MAVELL Power OptimiZer
เครื่องจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเครื่องปรับอากาศ MAVELL ได้ออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นทางเลือกหนึ่งของพลังงานทดแทนถ้ามีการส่งเสริมให้ใช้กันแพร่หลายก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

 


 

 
 
บริษัท ตลาดสมาร์ทไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
90/122 หมู่ที่5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
ฝ่ายเทคนิค  Tel 063-540-9414  ฝ่ายขายตัวแทน  Tel 082-024-1113  ฝ่ายบริการ  Tel 089-805-5126  ช่าง