เครื่องปรับอากาศ MAVELL
Inverter

 
 
ลำดับ MODEL BTU. SEER COMPRESSOR น้ำยา ราคา
1 MWF-09INV/MWC-09INV 9,000 18.35 Rotary R32 16,900
2 MWF-12INV/MWC-12INV 12,000 19.35 Rotary R32 17,900
3 MWF-18INV/MWC-18INV 18,000 18.60 Rotary R32 23,900
4 MWF-25INV/MWC-25INV 25,000 19.11 Rotary R32 29,900
MAVELL Inverter ด้านสุขภาพ การรับประกัน สารเคลือบสีทอง

หมายเหตุ: าคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการติดตั้ง
1. ให้ท่อน้ำยามาตฐาน ที่โรงงานกำหนด 4 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 300 บาท
2. ให้เบรกเกอร์ Breaker 1ชุด (มาตฐาน มอก.) หรือเทียบเท่า

3. ให้ท่อน้ำทิ้ง 5 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 20 บาท
4. ให้ Mouting พร้อมรางยึดแผ่นโซล่าเซล์ ตามมาตรฐานที่กำหนด

5. ให้สายไฟ 15 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 30 บาท

อุปกรณ์เสริม ส่วนเครื่องปรับอากาศ
รางครอบท่อเพื่อความสวยงาม 250 บาท / เมตร ขาเหล็กแขวนคอยล์ร้อน (CDU) ชุดละ 400 บาทขากระเช้าแขวนคอยล์ร้อน (ยึดเพดาน) ชุดละ 800 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน
รับประกัน compressor 12 ปี
รับประกัน อุปกรณ์มอเตอร์ 5 ปี
รับประกันอะไหล่และระบบไฟฟ้า 1ปี
รับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ 1 ปี