เครื่องปรับอากาศ MAVELL
Inverter WiFi


 
ลำดับ MODEL BTU. SEER COMPRESSOR น้ำยา ราคา
1 MWF-09WINV/MWC-09WINV 9,000 18.35 Rotary R32 17,900
2 MWF-12WINV/MWC-12WINV 12,000 19.35 Rotary R32 18,900
3 MWF-18WINV/MWC-18WINV 18,000 18.60 Rotary R32 24,900
4 MWF-25WINV/MWC-25WINV 25,000 19.11 Rotary R32 30,900
MAVELL Inverter ด้านสุขภาพ การรับประกัน สารเคลือบสีทอง

หมายเหตุ: าคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการติดตั้ง
1. ให้ท่อน้ำยามาตฐาน ที่โรงงานกำหนด 4 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 300 บาท
2. ให้เบรกเกอร์ Breaker 1ชุด (มาตฐาน มอก.) หรือเทียบเท่า

3. ให้ท่อน้ำทิ้ง 5 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 20 บาท
4. ให้ Mouting พร้อมรางยึดแผ่นโซล่าเซล์ ตามมาตรฐานที่กำหนด

5. ให้สายไฟ 15 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 30 บาท

อุปกรณ์เสริม ส่วนเครื่องปรับอากาศ
รางครอบท่อเพื่อความสวยงาม 250 บาท / เมตร ขาเหล็กแขวนคอยล์ร้อน (CDU) ชุดละ 400 บาทขากระเช้าแขวนคอยล์ร้อน (ยึดเพดาน) ชุดละ 800 บาท

เงื่อนไข
การรับประกัน
รับประกัน compressor 12 ปี
รับประกัน อุปกรณ์มอเตอร์ 5 ปี
รับประกันอะไหล่และระบบไฟฟ้า 1ปี
รับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ 1 ปี