สำหรับตัวแทนจำหน่าย      
เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์  ขนาด 9,000 BTU. 
ลำดับ รายการสินค้า  ราค/หน่วย   จำนวน   ราคา/บาท 
1 เครื่องปรับอากาศ  MAVEL Model: MWF-09INV/MWC-09INV 10,400 1 10,400
2 MAVELL Power OptimiZer CT-I09 7,500 1 7,500
3 Solar cell Poly Crystalline 330W 2,800 3 8,400
4 Solar Aliminium Standard Rail 3200 mm 440 2 880
5 Portrait Pan Tile Bracket  180 4 720
6 Adjustable mid Clamp assembiy 29 4 116
7 Adjustable End Clamp assembiy 27 2 54
8 Grounding lug 37 1 37
9 solar PV cadle 4 Sq.mm (สายไฟ)  X 50 m.   18 50 900
10 MC4 connector 30 2 60
หมายเหตุ :    รวมราคา 29,067
ลำดับที่ 1และ2 สั่งซื้อได้ที่ Tel 0820241113 ส่งฟรี      
ลำดับที่ 3 ถึง10 ไม่รวมค่าจัดส่ง เพื่อความสะดวกในการจัดส่งหาซื้อได้ไกล้บ้านราคาไกล้เคียงกัน  
ปรึกษาด้านเทคนิคTel 0635409414
         
รายละเอียด เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 12,000 BTU
ลำดับ รายการสินค้า  ราค/หน่วย   จำนวน   ราคา/บาท 
1 เครื่องปรับอากาศ  MAVEL Model: MWF-12INV/MWC-12INV 11,400 1 11,400
2 MAVELL Power OptimiZer CT-I12 8,000 1 8,000
3 Solar cell Poly Crystalline 330W 2,800 4 11,200
4 Solar Aliminium Standard Rail 4200 mm 560 2 1,120
5 Portrait Pan Tile Bracket  180 6 1,080
6 Adjustable mid Clamp assembiy 29 6 174
7 Adjustable End Clamp assembiy 27 4 108
8 Grounding lug 37 1 37
9 solar PV cadle 4 Sq.mm (สายไฟ)  X 50 m.   18 50 900
10 MC4 connector 30 2 60
หมายเหตุ :    รวมราคา  34,079
ลำดับที่ 1และ2 สั่งซื้อได้ที่ Tel 0820241113 ส่งฟรี      
ลำดับที่ 3 ถึง10 ไม่รวมค่าจัดส่ง เพื่อความสะดวกในการจัดส่งหาซื้อได้ไกล้บ้านราคาไกล้เคียงกัน  
ปรึกษาด้านเทคนิคTel 0635409414
         
รายละเอียด เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 18,000 BTU. 
ลำดับ รายการสินค้า  ราค/หน่วย   จำนวน   ราคา/บาท 
1 เครื่องปรับอากาศ  MAVEL Model: MWF-18INV/MWC-18INV 15,900 1 15,900
2 MAVELL Power OptimiZer CT-I18 8,500 1 8,500
3 Solar cell Poly Crystalline 330W 2,800 6 16,800
4 Solar Aliminium Standard Rail 3200 mm 560 4 2,240
5 Portrait Pan Tile Bracket  180 6 1,080
6 Adjustable mid Clamp assembiy 29 12 348
7 Adjustable End Clamp assembiy 27 4 108
8 Grounding lug 37 1 37
9 solar PV cadle 4 Sq.mm (สายไฟ)  X 50 m.   18 50 900
10 MC4 connector 30 2 60
หมายเหตุ :    รวมราคา  45,973
ลำดับที่ 1และ2 สั่งซื้อได้ที่ Tel 0820241113 ส่งฟรี      
ลำดับที่ 3 ถึง10 ไม่รวมค่าจัดส่ง เพื่อความสะดวกในการจัดส่งหาซื้อได้ไกล้บ้านราคาไกล้เคียงกัน  
ปรึกษาด้านเทคนิคTel 0635409414
         
รายละเอียด เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 25,000 BTU. 
ลำดับ รายการสินค้า  ราค/หน่วย   จำนวน   ราคา/บาท 
1 เครื่องปรับอากาศ  MAVEL Model: MWF-25INV/MWC-25INV 21,400 1 21,400
2 MAVELL Power OptimiZer CT-I25 9,000 1 9,000
3 Solar cell Poly Crystalline 330W 2,800 8 22,400
4 Solar Aliminium Standard Rail 4200 mm 560 4 2,240
5 Portrait Pan Tile Bracket  180 12 2,160
6 Adjustable mid Clamp assembiy 29 20 580
7 Adjustable End Clamp assembiy 27 8 216
8 Grounding lug 37 1 37
9 solar PV cadle 4 Sq.mm (สายไฟ)  X 50 m.   18 50 900
10 MC4 connector 30 2 60
หมายเหตุ: รวมราคา  58,993
ลำดับที่ 1และ2 สั่งซื้อได้ที่ Tel 0820241113 ส่งฟรี      
ลำดับที่ 3 ถึง10 ไม่รวมค่าจัดส่ง เพื่อความสะดวกในการจัดส่งหาซื้อได้ไกล้บ้านราคาไกล้เคียงกัน  
ปรึกษาด้านเทคนิคTel 0635409414