ราคาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ MAVELL

1. ใบราคาเฉพาะเครื่องปรับอากาศและคอนโทรลในรูแบบ.pdf
http://www.air.in.th/image/mavell/ราคาเฉพาะเครื่องปรับอากาศ.pdf

3. ใบราคารวมเครื่องปรับอากาศและคอนโทรลในแอร์อุปกรณ์ครบชุดในรูปแบบ.pdf
http://www.air.in.th/image/mavell/ราคาศูนย์ถ่ายทอด.pdf

ใบราคาตัวแทนจำหน่าย
http://www.air.in.th/image/mavell/ราคาตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศมาเวล.pdf
 

ใบเสนอราคาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ MAVELL
1.  เฉพาะเครื่องปรับอากาศและคอนโทรลในรูปแบบ.xls

http://www.air.in.th/image/mavell/ใบเสนอราคาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะส่วนแอร์และคอนโทรล.xls

2   รวมเครื่องปรับอากาศและคอนโทรลในแอปกรณ์ครบชุดในรูปแบบ.xls

http://www.air.in.th/image/mavell/ใบเสนอราคาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี.xls