ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  OEM  ร่วมงานกับเรา   ติดต่อเรา

 
  MAVELL
   เครื่องปรับอากาศ มาเวล พลังงานแสงอาทิตย์
  ผลการทดสอบ
   ขนาดทำความเย็น 12,000 BTU.
  
ขนาดทำความเย็น 25,000 BTU.
  ได้รับอนุญาติ
   การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
  สาระน่ารู้
   MAVELL Power OptimiZer
  
หลักการทำงาน
  
อุปกรณ์ร่วมระบบ
  
อุปกรณ์ป้องกัน
   การต่อสายวงจร
   ทิศทางแดดที่เหมาะสม
  
การติดตั้งบนหลังคา
  
ผลลัพท์เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ
   ข้อเปรียบเทียบ
  
จุดคุ้มทุน
   วิธีวัดค่าประหยัดพลังงาน
  
คำถามที่พบ่อย
 
ข้อเปรียบเทียบ ค่าไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ MAVELL ระบบ INVERTER กับเครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์
 

ค่าพลังงานไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ MAVELL ระบบ INVERTER

ขนาด กินไฟ ปกติ  ใช้งาน จ่ายค่าไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้า วันละ เดือนละ ปีละ
BTU BTU/W A/220V W หน่วย/ชม. ชม/วัน หน่วย/วัน หน่วย/บาท บาท บาท บาท
9,000 13.08 3.13 688.19 0.69 5 3.44 4.7 16.17 485.17 5,822.04
12,000 12.37 4.41 970.46 0.97 5 4.85 4.7 22.81 684.17 8,210.04
18,000 11.67 7.01 1,542.43 1.54 5 7.71 4.7 36.25 1,087.41 13,048.92
25,000 12.62 9.01 1,981.52 1.98 5 9.91 4.7 46.57 1,396.97 16,763.64

หมายเหตุ: จากการคำนวนเปิดใช้งาน 5ชม/วันกรณีใช้งานมากกว่า 5ชม/วันค่าไฟฟ้าอาจสูงขึ้นตามจริงค่าพลังงานไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์

ขนาด กินไฟ  เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ MAVELL
พลังงานแสงอาทิตย์ 
จ่ายค่าไฟฟ้า
ปกติ ประหยัดไฟ  ค่าพลังงานไฟฟ้าคงเหลือ ใช้งาน ค่าไฟฟ้า วันละ เดือนละ
BTU BTU/W A/220V W/ชม. FAN/W A หน่วย/ชม. ชม/วัน หน่วย/วัน  หน่วย/บาท บาท บาท
9,000 13.08 3.13 688.19 674.19 AC14W 0.06 0.01 5 0.07 4.7 0.33 9.87
12,000 12.37 4.41 970.46 952.46 AC18W 0.08 0.02 5 0.09 4.7 0.42 12.69
18,000 11.67 7.01 1,542.43 1,507.43 DC35W 0.16 0.04 5 0.18 4.7 0.82 24.68
25,000 12.62 9.01 1,981.52 1,936.52 DC45W 0.20 0.05 5 0.23 4.7 1.06 31.73
 
       
การต่อสาย 9,000 BTU. การต่อสาย 12,000 BTU. การต่อสาย 18,000 BTU. การต่อสาย 25,000 BTU.

 

 
 
 
 
บริษัท ตลาดสมาร์ทไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
90/122 หมู่ที่5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
ฝ่ายเทคนิค  Tel 063-540-9414  ฝ่ายขายตัวแทน  Tel 082-024-1113  ฝ่ายบริการ  Tel 089-805-5126  ช่าง