ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  OEM  ร่วมงานกับเรา   ติดต่อเรา

 
   เครื่องปรับอากาศ มาเวล พลังงานแสงอาทิตย์
    ขนาดทำความเย็น 9,000 BTU.
    
ขนาดทำความเย็น 12,000 BTU.
    
ขนาดทำความเย็น 18,000 BTU.
    ขนาดทำความเย็น 25,000 BTU.
 
   ผลการทดสอบ
    
ขนาดทำความเย็น 12,000 BTU.
  
 ขนาดทำความเย็น 25,000 BTU.
  
 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.
 
   สาระน่ารู้
    MAVELL Power OptimiZer
  
 หลักการทำงาน
  
 อุปกรณ์ร่วมระบบ
  
 อุปกรณ์ป้องกัน
    การต่อสายวงจร
    ทิศทางแดดที่เหมาะสม
  
 การติดตั้งบนหลังคา
  
 ผลลัพท์เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ
    ข้อเปรียบเทียบ
  
 จุดคุ้มทุน
    วิธีวัดค่าประหยัดพลังงาน
  
 คำถามที่พบ่อย
  
 โครงการฝึกอบรม
 
   เครื่องปรับอากาศ มาเวล
 
   แบบติดผนังเบอร์5 Fix Speed
     แบบติดผนังอินเวอร์เตอร์ PM2.5 SmartCool
     แบบติดผนังอินเวอร์เตอร์ PM2.5 SmartPlus
     แบบติดผนังอินเวอร์เตอร์ PM2.5 Smart lll
  
 แบบแขวนไต้ฝ้า Ceiling
     แบบสี่ทิศทาง Cassettle
  
 
เฉพาะแฟนคอยล์
 
ข้อเปรียบเทียบและจุดคุ้มทุน
 
เปรียบเทียบจากเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์ทั่วไป และ เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์  ทดสอบจากการติดตั้งใช้งานจริง  ในขณะที่มีแสงแดดปกติ 5ชม/วันเท่านั้น  แต่ในความเป็นจริง เช่น สถานที่ทำงาน สถานที่ราชการ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก ใช้งานในเวลากลางวันมากกว่า 5ชม./วัน ซึ่งค่าไฟฟ้าอาจสูงขึ้นกว่าตารางที่กำหนด  เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ตลอดเวลา ในขณะที่มีแสงแดด

สรุปได้ว่า ระยะเวลาคืนคืนทุนได้เร็วกว่า คุ้มค่าในระยะยาว เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศทั่วไป

 
ขนาด

ทำความเย็น

BTU.
ราคา

เครื่องปรับอากาศ

อินเวอร์ทั่วไป
ราคา

MAVELL

แสงอาทิตย์
ส่วนต่าง

ที่จ่ายเพิ่ม

ค่าแสงอาทิตย์
ประหยัด

ค่าไฟฟ้าระยะยาว

ระยะเวลา

คืนทุน

ปี
เดือนละ/บาท ปีละ/บาท
9,000 15,900 42,900 27,000 475 5,703 4.7
12,000 18,900 49,900 31,000 671 8,057 3.8
18,000 22,900 67,900 45,000 1,062 12,752 3.5
25,000 26,900 84,900 58,000 1,365 16,832 3.4

หมายเหตุ :   เปรียบเทียบและทดสอบจากผลงานการติดตั้ง ในขณะที่มีแสงแดดปกติ 5ชม/วัน กรณีใช้งานมากกว่า 5ชม./วัน จุดคุ้มทุนเพิ่มขึ้นตามจริง
 


ส่วนต่าง ระหว่าง  A 
แอร์ระบบอินเวอร์ทั่วไปกับ B MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์

ขนาด
ราคา
A
ใช้งาน ค่าไฟฟ้า ขนาด
ราคา
B
ใช้งาน จ่ายค่าไฟฟ้า
BTU. ชม./วัน 1เดือน 1ปี BTU. ชม./วัน บาท/เดือน บาท/ปี
9,000 15,900 5 485 5,822 9,000 42,900 5 9.87 118.44
12,000 18,900 5 684 8,210 12,000 49,900 5 12.69 152.28
18,000 22,900 5 1,087 13,048 18,000 67,900 5 24.68 296.16
25,000 26,900 5 1,396 16,763 25,000 84,900 5 31.73 380.16


หมายเหตุ : เปรียบเทียบและทดสอบจากผลงานการติดตั้ง ในขณะที่มีแสงแดดปกติ 5ชม/วัน กรณีใช้งานมากกว่า 5ชม./วัน จุดคุ้มทุนเพิ่มขึ้นตามจริง
 

 
 
       
การต่อสาย 9,000 BTU. การต่อสาย 12,000 BTU. การต่อสาย 18,000 BTU. การต่อสาย 25,000 BTU.

 

 

 
 
 
       
การต่อสาย 9,000 BTU. การต่อสาย 12,000 BTU. การต่อสาย 18,000 BTU. การต่อสาย 25,000 BTU.
 
 
 
 
 
บริษัท ตลาดสมาร์ทไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
90/122 หมู่ที่5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
ฝ่ายเทคนิค  Tel 063-540-9414  ฝ่ายขายตัวแทน  Tel 082-024-1113  ฝ่ายบริการ  Tel 089-805-5126  ช่าง