ตู้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ยกชุดพร้อมใช้)
 
การคำนวนชุด TCT-330 
เหมาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า กินไฟ/W. จำนวน W. ชั่วโมงใช้งาน  W. 
ลำดับ  รายการ ต่อรายการ ชิ้น ต่อชั่วโมง  ต่อวัน   ต่อวัน 
1  ทีวี  65 1 65 5         325.00
2  จานรับสัญญาณทีวี 9 1 9 5         45.00
3  หลอดไฟ 36 4 144 2         288.00
4  พัดลม 46 1 46 10         460.00
หมายเหตุ:  คำนวนจากแสงแดด 4.5 ชม./วัน
ลงทุนครั้งแรก 
30,819 บาท  ครั้งต่อไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ 2-3 ปี ต่อ1 ครั้ง  13,442 บาท
รวม W./วัน      1,118.00
 
การคำนวนชุด TCT-660 
เหมาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า กินไฟ/W. จำนวน W. ชั่วโมงใช้งาน  W. 
ลำดับ  รายการ ต่อรายการ ชิ้น ต่อชั่วโมง  ต่อวัน   ต่อวัน 
1  ทีวี  65 1 65 5         325.00
2  จานรับสัญญาณทีวี 9 1 9 5        45.00
3  หลอดไฟ 36 4 144 5         720.00
4  พัดลม 46 1 46 12         552.00
6  ตู้เย็น 6.4 คิว 71 1 71 12         852.00
หมายเหตุ:  คำนวนจากแสงแดด 4.5 ชม./วัน
ลงทุนครั้งแรก 
51,827  บาท  ครั้งต่อไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ 2-3 ปี ต่อ1 ครั้ง  26,884 บาท
รวม W./วัน      2,494.00
 
การคำนวนชุด TCT-990 
เหมาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า กินไฟ/W. จำนวน W. ชั่วโมงใช้งาน  W. 
ลำดับ  รายการ ต่อรายการ ชิ้น ต่อชั่วโมง  ต่อวัน   ต่อวัน 
1  ทีวี  65 1 65 5         325.00
2  จานรับสัญญาณทีวี 9 1 9 5         108.00
3  หลอดไฟ 36 4 144 5         720.00
4  พัดลม 46 1 46 12         552.00
5  หม้อหุงข้าว 1.8 ลิตร 665 1 665 1         665.00
6  ตู้เย็น 6.4 คิว 71 1 71 12         852.00
7  ปั๊มน้ำ 300 1 300 1         300.00

หมายเหตุ:  คำนวนจากแสงแดด 4.5 ชม./วัน
ลงทุนครั้งแรก 
69,936 บาท  ครั้งต่อไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ 2-3 ปี ต่อ1 ครั้ง  36,348 บาท

รวม W./วัน      3,459.00
 
ตู้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ยกชุดพร้อมใช้)      รุ่น 
รายการสินค้า  ราคา   จำนวน   TCT-330   TCT-660   TCT-990 
Solar cell  330W Poly Crystalline  (แผ่น)      3,315             1        3,315    
Solar cell  330W Poly Crystalline  (แผ่น)      3,315             2          6,630  
Solar cell  330W Poly Crystalline  (แผ่น)      3,315             3            9,945
NC Deep Cycle Batteries  130A  (ลูก)      6,721             2      13,442    
NC Deep Cycle Batteries  130A  (ลูก)      6,721             4         26,884  
NC Deep Cycle Batteries  160A  (ลูก)      9,087             4          36,348
Charge Controller Buck TCT MPPT  30A  (ชุด)         722             1           722    
Charge Controller Buck TCT MPPT  30A  (ชุด)         722             1             722  
Charge Controller Buck TCT MPPT  30A  (ชุด)         722             1               722
INVERTER PUERSINE  500-24 VDC  (ชุด)      1,469             1        1,469    
INVERTER PUERSINE  1000-24 VDC  (ชุด)      3,120             1          3,120  
INVERTER PUERSINE  2000-24 VDC  (ชุด)      5,850             1            5,850
โครงสร้างตามแผง  กว้างxยาวxสูง 1x2x2 เมตร (พร้อมตาข่ายปิด)  (ชุด)      6,500             1        6,500    
โครงสร้างตามแผง กว้างxยาวxสูง 2x2x2 เมตร (พร้อมตาข่ายปิด)  (ชุด)      9,100             1          9,100  
โครงสร้างตามแผง กว้างxยาวxสูง 2x3x2 เมตร (พร้อมตาข่ายปิด)  (ชุด)    11,700             1          11,700
ตู้ไฟภายนอกกันน้ำ      2,000             1        2,000        2,000        2,000
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากไฟฟ้า DC  (ชุด)         234             1           234           234           234
เบรก เกอร์ DC  (ชุด)         148             1           148           148           148
เบรก เกอร์ AC >> INVERTER  (ชุด)         195             1           195           195           195
แท่งกราวด์ ขนาด 5/8 ยาว 1.80 เมตร แท่งทองแดง  (ชุด)         364             1           364           364           364
สายไฟ  Solar cell  >> Charge Controller          26             2             52             52            52
MC4 จาก  Solar cell >> Charge Controller  (ชุด)          39             2             78             78            78
สายไฟ  Charge Controller >> Batteries  (เมตร)          26             1             26             26            26
MC4 จาก  Charge Controller >> Batteries  (ชุด)          39             2             78             78            78
สายไฟ Batteries  (เมตร)          26             1             26             26            26
หางปลา+ขั้ว  Batteries  (ชุด)          33             4           132           132           132
หางปลา+ขั้ว  Batteries  (ชุด)          33             8           264           264           264
หางปลา+ขั้ว  Batteries  (ชุด)          33             8           264           264           264
สายไฟ  Batteries  >> INVERTER  (เมตร)          23             1             23             23            23
เบรก เกอร์ AC >> ส่งไฟไปที่ เพาเวอร์ปลั๊ก  (ชุด)         195             1           195           195           195
เพาเวอร์ปลั๊ก 16 A 230V จาก INVERTER ส่งไฟฟ้าไปใช้งาน  (ชุด)         390             2           780           780           780
สายไฟ  (เมตร)          23           20           460           460           460
ปลั๊กตัวเมีย  (ชุด)          52             1             52             52            52
รวมเงิน      30,819       51,827      69,936
มัดจำ 80%      24,655       41,462      55,949
ทดสอบสินค้าพร้อมรับที่โรงงาน ชำระ 20%        6,164       10,365      13,987
ระยะเวลาผลิต  14 วัน   14 วัน   14 วัน