MAVELL Power OptimiZer

เครื่องจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเครื่องปรับอากาศ MAVELL


 
MAVELL Power OptimiZer CT-I09-CT-I25 

รับประกัน 12 ปี

ลำดับ รุ่น BTU INPUT OUTPUT ราคา
1 MAVELL Power OptimiZer CT-I09 9,000 70-135 VDC 352 VDC -+/1% 8,500
2 MAVELL Power OptimiZer CT-I12 12,000 140-180 VDC 352 VDC -+/1% 9,000
3 MAVELL Power OptimiZer CT-I18 18,000 210-270 VDC 352 VDC -+/1% 9,500
4 MAVELL Power OptimiZer CT-I25 25,000 228-360 VDC 352 VDC -+/1% 10,000

MAVELL Power OptimiZer
เครื่องจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเครื่องปรับอากาศ

หลักการทำงาน

เมื่อเซลล์แสงอาทิตย์ กระทบกับแสงแดด mavell Inverter Controller จะปรับสภาพเชลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกช่วงสภาวะอากาศและปริมาณแสงอาทิตย์ในขณะนั้น

เมื่อเราเปิดเครื่องปรับอากาศ
mavell Inverter Controller จะจ่ายพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้
 compressor ที่อยู่ในเครื่องปรับอากาศก่อนเสมอ ถ้าพลังงานไม่เพียงพอ พลังงานจากการไฟฟ้าจะเข้ามาเสริมในส่วนที่ขาดหายไปทันที 

อัตราส่วนระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน
จากการไฟฟ้า
ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงอาทิตย์ในขณะนั้น การปรับอัตราส่วนผสมเป็นแบบลิเนียสม่ำเสมอไร้รอยต่อ จึงทำให้การทำงานของเครื่องปรับอากาศราบเรียบและมีความปลอดภัยสูง