เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์  แบบซ่อนในฝ้าต่อท่อลมพลังงานแสงอาทิตย์


 
เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์  แบบซ่อนในฝ้าต่อท่อลมพลังงานแสงอาทิตย์ รีโมทมีสาย น้ำยา R-410a  
MODEL BTU. Solar cell Inverter MPPT ราคา
38TSV0361A3 / 42TSV0361BP 35,500 12 1      124,100
38TSV0401A1 / 42TSV0401BP 42,600 16 1      148,100
38TSV0481A3 / 42TSV0481BP 48,100 20 1      170,400
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (ต้องการรีโมทไร้สายเพิ่มเงิน 2,000 บาท)
         
เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ แบบซ่อนในฝ้าต่อท่อลมพลังงานแสงอาทิตย์  รีโมทมีสาย น้ำยา R32
MODEL BTU. Solar cell Inverter MPPT ราคา
38TGV0361A3 / 42TGV0361BP 36,000 12 1      129,500
38TGV0401A1 / 42TGV0401BP 40,200 16 1      154,200
38TGV0481A3 / 42TGV0481BP 48,000 20 1      176,900
38TGV0601A3 / 42TGV0601BP 60,700 24 1      205,000
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (ต้องการรีโมทไร้สายเพิ่มเงิน 2,000 บาท)


หมายเหตุ
: าคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการติดตั้ง
1. ให้ท่อน้ำยามาตฐาน ที่โรงงานกำหนด 4 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 500 บาท
2. ให้เบรกเกอร์ Breaker 1ชุด (มาตฐาน มอก.) หรือเทียบเท่า

3. ให้ท่อน้ำทิ้ง 5 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 20 บาท
4. ให้ Mouting พร้อมรางยึดแผ่นโซล่าเซล์ ตามมาตรฐานที่กำหนด

5. ให้สายไฟ 15 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 30 บาท

อุปกรณ์เสริม ส่วนเครื่องปรับอากาศ
รางครอบท่อเพื่อความสวยงาม 250 บาท / เมตร ขาเหล็กแขวนคอยล์ร้อน (CDU) ชุดละ 400 บาทขากระเช้าแขวนคอยล์ร้อน (ยึดเพดาน) ชุดละ 800 บาท