เครื่องปรับอากาศ MAVELL Ducted Type
Fan Coil

Condensing

 (Btu/hr) (SEER) ระบบไฟฟ้า คอม
เพลสเซอร์
นํ้ายา ราคา หมายเหตุ
DKM18BA-MNVKU KC18BA-RSVKU 18,100 10.77 220V/1/50 Rotary R32 / โรงงาน 31,934 Outdoor 1 ใบพัด
DKM24BA-MNVKU KC24BA-RSVKU 25,000 10.79 220V/1/50 Rotary R32 / โรงงาน 38,253 Outdoor 1 ใบพัด
DKM30A-MNVKU KC30A-RSVKU 30,000 10.77 220V/1/50 Rotary R410A / โรงงาน 44,420 Outdoor 1 ใบพัด
DKM36A-MNVKU KC36A-RSVKU 36,200 10.77 220V/1/50 Rotary R410A / โรงงาน 49,452 Outdoor 1 ใบพัด
DKM36A-MNVKU KC36A-RSYKU 36,200 10.77 380V/1/50 Rotary R410A / โรงงาน 51,197 Outdoor 1 ใบพัด
DKM44A-MNVKU KC44A-RSYKU 44,000 10.74 380V/1/50 Rotary R410A / โรงงาน 62,193 Outdoor 2 ใบพัด
DKM48A-MNVKU KC48A-RSYKU 48,000 10.04 380V/1/50 Rotary R410A / โรงงาน 65,529 Outdoor 2 ใบพัด
DKM48A-MNVKU KC48A-SSYKU 48,000 10.51 380V/1/50 Scroll R410A / โรงงาน 69,381 Outdoor 2 ใบพัด
DKM60A-MNVKU KC60A-RSYKU 60,000 10.62 380V/1/50 Rotary R410A / โรงงาน 75,778 Outdoor 2 ใบพัด
DKM60A-MNVKU KC60A-SSYKU 60,000 10.82 380V/1/50 Scroll R410A / โรงงาน 78,363 Outdoor 2 ใบพัด

 
 


TERMS AND CONDITIONS
1) อุปกรณ์ควบคุม : ควบคุมด้วยรีโมท์ไร้สายทุกรุ่น (กรณีต้องการรีโมท์มีสายคิดเพิ่มอีก 250 บาท
2) ตำแหน่งหัวฉีดนํ้ายา รุ่น 18,100 และ 25,000 บีทียู Outdoor ( ด้านชุดคอนเดนซิ่ง )
รุ่น30,000 และ 60,000 บีทียู Indoor ( ด้านชุดแฟนคอยล์ )
3) ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง รุ่น 18,100 และ 25,000 บีทียู Outdoor ( ด้านชุดคอนเดนซิ่ง )
รุ่น30,000 และ 60,000 บีทียู Indoor ( ด้านชุดแฟนคอยล์ )
4) การรับประกัน : รับประกันชิ้นส่วนอะไหล่เป็นเวลา 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 3ปี
5) ราคา : ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6) การชำระเงิน : เงินสด
7) ราคา : ราคารวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว