เครื่องปรับอากาศ MAVELL แบบตั้งได้แขวนได้ ประหยัดไฟ เบอร์ 5


 
(Btu/hr) (SEER) ระบบไฟฟ้า คอม
เพรสเซอร์
Fan Coil Condensing ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หมายเหตุ
13,000 14.16 220V/1/50 Rotary CLF013B1 CLC013B1    22,780 Outdoor 1 ใบพัด
19,000  13.54 220V/1/50 Rotary CLF018B1 CLC018B1 29,077 Outdoor 1 ใบพัด
26,000  13.60 220V/1/50 Rotary CLF024B1 CLC024B1 35,539 Outdoor 1 ใบพัด
31,000  13.04 220V/1/50 Rotary CLF030B1 CLC030B1 45,231 Outdoor 1 ใบพัด
36,300  13.37 220V/1/50 Rotary CLF036B1 CLC036B1 53,308 Outdoor 1 ใบพัด
36,500 13.70 380V/3/50 Rotary CLF036B3 CLC036B3 55,893 Outdoor 1 ใบพัด


เครื่องปรับอากาศ MAVELL แบบตั้งได้แขวนได้   มอก.  น้ำยา R32

 

(Btu/hr) (SEER) ระบบไฟฟ้า คอม
เพรสเซอร์
Fan Coil Condensing ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หมายเหตุ
44,000 10.78 380V/3/50 Rotary CLF044B3 CLC044B3 58,154 Outdoor 1 ใบพัด
55,000 10.78 380V/3/50 Rotary CLF048B3 CLC048B3 59,774 Outdoor 1 ใบพัด


เครื่องปรับอากาศ MAVELL แบบตั้งได้แขวนได้ มอก. น้ำยา R410A

 

(Btu/hr) (SEER) ระบบไฟฟ้า คอม
เพรสเซอร์
Fan Coil Condensing ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หมายเหตุ
30,000 10.77 20V/1/50 Rotary CLF030C1 CLC030C1 42,808 Outdoor 1 ใบพัด
36,200 10.77 20V/1/50 Rotary CLF036C1 CLC036C1 50,077 Outdoor 1 ใบพัด
36,200 10.77 380V/3/50 Rotary CLF036C3 CLC036C3 52,500 Outdoor 1 ใบพัด
48,000 10.30 380V/3/50 Rotary CLF048C3 CLC048C3 64,616 Outdoor 2 ใบพัด
60,000 10.71 380V/3/50 Rotary CLF060C3 CLC060C3 73,500 Outdoor 2 ใบพัด


         

       


NOTE: Cooling Capacity and Perfromance are based on Indoor temp. 27°C DB / 19°C WB, and Outdorr temp. 35°C DB / 24°C WB

Specifications are subjected to change without notice for future improvement.
TERMS AND CONDITIONS

1) ประเภทสินค้า :
1.1) สินค้า น้ายา R32 รุ่น 13,000BTU - 36,000BTU เป็นสินค้ามาตรฐาน กฝผ. เบอร์ 5
1.2) สินค้า น้ายา R32 รุ่น 44,000BTU - 50,000BTU เป็นสินค้า มอก.
1.3) สินค้า น้ายา R410A รุ่น 30,000BTU - 60,000BTU เป็นสินค้า มอก.
2) อุปกรณ์ควบคุม : ควบคุมด้วยรีโมท์ไร้สายทุกรุ่น (กรณีต้องการรีโมท์มีสายคิดเพิ่มอีก 250 บาท)
3) อุปกรณ์มาตราฐาน :
3.1) สินค้าทุกรุ่นมีแผ่นฟอกอากาศ เป็นอุกรณ์มาตราฐานรวมอยู่แล้ว
3.2) สินค้าทุกรุ่นมีน้ายาในเครื่องแล้ว (ตั้งแต่ 13,000BTU - 60,000BTU) โดยมีน้ายาสาหรับการเดินท่อประมาณ 7 เมตร
3.3) สินค้าทุกรุ่นมี AUTO SWING เป็นอุกรณ์มาตราฐาน กรณีไม่เอา AUTO SWING ไม่หักเงิน
4) การรับประกัน : รับประกันชิ้นส่วนอะไหล่เป็นเวลา 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
5) ตาแหน่งตัวฉีดน้ายา :
5.1) สินค้า น้ายา R32 รุ่น 13,000BTU - 24,000BTU อยู่ที่ OUTDOOR UNIT
5.2) สินค้า น้ายา R32 รุ่น 30,000BTU - 50,000BTU อยู่ที่ INDOOR UNIT
5.2) สินค้า น้ายา R410A รุ่น 30,000BTU - 60,000BTU อยู่ที่ INDOOR UNIT
6) ราคา : ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
7) ราคา : ราคาดังกล่าวเป็นราคารวมค่าขนส่งแล้ว
8) การชาระเงิน : เงินสด