เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ แบบแขวนพลังงานแสงอาทิตย์


 
เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ แบบแขวนพลังงานแสงอาทิตย์  รีโมทไร้สาย น้ำยา R-410a 
MODEL BTU. Solar cell Inverter MPPT ราคา
38TSV0361A3 / 42TSV0362CP 34,000 12 1      124,500
38TSV0401A1 / 42TSV0402CP1 40,000 16 1      147,700
38TSV0481A3 / 42TSV0482CP 48,100 20 1      169,100
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี        
         
เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ แบบแขวนพลังงานแสงอาทิตย์ รีโมทไร้สาย น้ำยา R-32 
MODEL BTU. Solar cell Inverter MPPT ราคา
38TGV0361A1 / 42TGV0361CP 36,000 12 1      129,900
38TGV0401A3 / 42TGV0401CP 40,200 16 1      153,800
38TGV0481A3 / 42TGV0481CP 48,000 20 1      175,500
38TGV0601A3 / 42TGV0601CP 60,700 24 1      202,300
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี        


หมายเหตุ
: าคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการติดตั้ง
1. ให้ท่อน้ำยามาตฐาน ที่โรงงานกำหนด 4 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 300 บาท
2. ให้เบรกเกอร์ Breaker 1ชุด (มาตฐาน มอก.) หรือเทียบเท่า

3. ให้ท่อน้ำทิ้ง 5 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 20 บาท
4. ให้ Mouting พร้อมรางยึดแผ่นโซล่าเซล์ ตามมาตรฐานที่กำหนด

5. ให้สายไฟ 15 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 30 บาท

อุปกรณ์เสริม ส่วนเครื่องปรับอากาศ
รางครอบท่อเพื่อความสวยงาม 250 บาท / เมตร ขาเหล็กแขวนคอยล์ร้อน (CDU) ชุดละ 400 บาทขากระเช้าแขวนคอยล์ร้อน (ยึดเพดาน) ชุดละ 800 บาท