เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ แบบสี่ทิศทางพลังงานแสงอาทิตย์


 
เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ แบบสี่ทิศทางพลังงานแสงอาทิตย์ รีโมทไร้สาย น้ำยา R-410a 
MODEL BTU. Solar cell Inverter MPPT ราคา
38TSV0361A3 / 40TSV0361UP 34,300 12 1      133,200
38TSV0401A1 / 40TSV0401UP 39,200 16 1      156,400
38TSV0481A3 / 40TSV0481UP 48,100 20 1      179,400
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (ต้องการรีโมทมีสายเพิ่มเงิน 2,000 บาท)
         
เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ แบบสี่ทิศทางพลังงานแสงอาทิตย์  รีโมทไร้สาย น้ำยา R32
MODEL BTU. Solar cell Inverter MPPT ราคา
38TGV0361A3 / 40TGV0361UP 36,000 12 1      139,600
38TGV0401A3 / 40TGV0401UP 40,200 16 1      163,300
38TGV0481A3 / 40TGV0481UP 48,000 20 1      186,800
38TGV0601A3 / 40TGV0601UP 60,700 24 1      214,200
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (ต้องการรีโมทมีสายเพิ่มเงิน 2,000 บาท)

 


หมายเหตุ
: าคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการติดตั้ง
1. ให้ท่อน้ำยามาตฐาน ที่โรงงานกำหนด 4 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 300 บาท
2. ให้เบรกเกอร์ Breaker 1ชุด (มาตฐาน มอก.) หรือเทียบเท่า

3. ให้ท่อน้ำทิ้ง 5 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 20 บาท
4. ให้ Mouting พร้อมรางยึดแผ่นโซล่าเซล์ ตามมาตรฐานที่กำหนด

5. ให้สายไฟ 15 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 30 บาท

อุปกรณ์เสริม ส่วนเครื่องปรับอากาศ
รางครอบท่อเพื่อความสวยงาม 250 บาท / เมตร ขาเหล็กแขวนคอยล์ร้อน (CDU) ชุดละ 400 บาทขากระเช้าแขวนคอยล์ร้อน (ยึดเพดาน) ชุดละ 800 บาท